ارتباط با ما

دفتــر مرکــزی

x01  تهران | جردن |  بلوار گلشهر |  برج آی تک | پلاک 13 | طبقه ششم واحد 60  | کد پستی: ۱۹۱۵۶۷۷۳۹۹

x02   09123261268      x03   021-22016403     x04   021-22016403

x06  info @sazekaroon.com    |    Petrosoroush.Steel @gmail.com

Image

سازه کارون

رعایت کلیه اصول مهندسی مطابق استاندارد های داخلی و بین المللی، روش های اجرائی متفاوت، کیفیت و سرعت در اجرا، سرلوحه کار مدیران و کارشناسان این شرکت بوده و موجب گردیده موفقیت های متعددی در این زمینه در کارنامه شرکت سازه کارون و شرکت های زیرمجموعه آن ثبت گردد.

ارتباط با ما

تهران | جردن |  بلوار گلشهر |  برج آی تک | پلاک 13 | طبقه ششم واحد 60 

 

تلفن همراه : 09123261268

تلفن :   22016403-021

گواهینامه ها